Unternehmensitz in Osnabrück
 

PRIVACY

Het doet ons genoegen dat u zich interesseert voor onze website en onze aanbiedingen op onze internetsites. HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG hecht het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de aan ons overige ter beschikking gestelde informatie. Het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens in het kader van het gebruik van onze internetsites vindt uitsluitend plaats met inachtneming van onderstaande bepalingen en in overeenstemming met de geldende wetgevingen inzake gegevensbescherming.

Hierna willen wij u graag ervan op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze aanbiedingen worden verzameld, hoe deze door ons worden verwerkt en welke rechten u derhalve hebt. Bovendien verklaren wij u nader welke begeleidende maatregelen wij in technisch en organisatorisch opzicht ten behoeve van de bescherming van uw gegevens hebben getroffen.

A. Verantwoordelijk lichaam

Het verantwoordelijke lichaam voor de exploitatie van deze internetsite in de zin van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en van de Duitse wet persoonsregistratie [Bundesdatenschutzgesetz] (BDSG) en tevens dienstverlener in de zin van de Duitse Wet inzake Elektronische Media [Telemediengesetzes] (TMG) is

HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 49
D-49084 Osnabrück

Telefoon +49 (0) 541 5843-0
Telefax +49 (0) 541 5843-185
E-mail: info@heifo.de
Internet: www.heifo.de

Rechtbank sector Kanton waar de registers zijn ondergebracht: Rechtbank Osnabrück (Duitsland) sector Kanton [Amtsgericht] HR A 5282 

BTW nr.: conform § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting [Umsatzsteuergesetz] DE117660290

Persoonlijk aansprakelijke vennoot

HEIFO Rüterbories Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtbank sector Kanton waar de registers zijn ondergebracht: Rechtbank Osnabrück sector Kanton HR A 1387

Vertegenwoordigingsbevoegde directeurs:

Martin Rüterbories, Dipl.-Ing. (Wirtschaftsingenieur)
Björn Reckhorn, Dipl.-Volkswirt


B. Functionaris voor gegevensbescherming

HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangewezen. U kunt onze bedrijfsmatige functionaris per post bereiken via bovengenoemd adres of op het e-mailadres:  datenschutz@grosshandelsverband.de.


C. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden die zonder meer met u in verband kunnen worden gebracht. Daarbij horen bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of ook een online-identificator.


D. Omvang van het verzamelen en gebruik van uw gegevens inclusief de verwerkingsdoeleinden

I. Bezoek aan onze internetsite

Als u alleen onze site bezoekt en de zich daarop bevindende informatie wilt opvragen, dan is het niet nodig dat u persoonsgegevens meedeelt.

Wij verzamelen en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze internetsite uitsluitend gegevens die uw internetbrowser ons automatisch doet toekomen:

 • datum en tijdstip van het opvragen van een van onze sites
 • uw browsertype
 • uw browserinstellingen
 • uw IP-adres
 • de door u bezochte sites
 • het internetadres van de website, waarvandaan u door een link aan te klikken op onze internetsite bent gekomen (zogen. referrer).

Wij maken van deze gegevens gebruik om u het bezoek aan onze internetsite technisch mogelijk te maken. Verder gebruiken wij deze gegevens voor statistische doeleinden om onze internetsite qua design en lay-out te kunnen verbeteren. Uw volledige IP-adres slaan wij uitsluitend op voor de duur van uw bezoek. Als wij deze gegevens niet verzamelen, dan is het niet mogelijk om de inhoud van onze internetsite aan uw browser te sturen.

II. Gebruik van onze contactgegevens / contactformulieren

1. Via het op onze internetsite ter beschikking gestelde e-mailadres kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de door u per e-mail meegedeelde persoonsgegevens (o.a. e-mailadres) en informatie uitsluitend voor de bewerking van uw verzoek. Deze correspondentie wordt met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen opgeslagen en na afloop van eventuele bewaartermijnen gewist.

2. U kunt ook door het op onze internetsite ter beschikking gestelde contactformulier een aanvraag aan ons richten. In dit verband verzamelen wij voor de beantwoording van uw verzoek onderstaande verplichte gegevens: 

 • uw voor- en achternaam
 • uw e-mailadres
 • uw verzoek

Wilt u graag dat wij telefonisch contact met u opnemen, dan moet u ons de volgende gegevens meedelen:

 • uw telefoonnummer

De vermelding van uw bedrijf is altijd vrijwillig.

3. U kunt ten slotte m.b.v. ons contactformulier „Online Sollicitatie (Online-Bewerbung)“ ons een sollicitatiebrief sturen. Voor de bewerking van uw sollicitatie verzamelen en verwerken wij onderstaande verplichte gegevens:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adres (straat, huisnr., postcode, plaats)

  •   uw telefoonnummer

 • uw e-mailadres
 • de baan die u zoekt („Sollicitatie naar“)

U kunt ons vrijwillig onderstaande gegevens ter beschikking stellen:

 • uw titel 
 • uw faxnummer
 • werkervaring  
 • beschikbaarheid (gewenste ingangsdatum)
 • bestanden met andere persoonsgegevens (bijv. begeleidend schrijven en CV)


III. Aanmelding voor de newsletter

Indien u gebruik maakt van onze e-mailservice voor het toezenden van informatie, actuele aanbiedingen en reclame, dan verzamelen en verwerken wij voor het toesturen en voor het beantwoorden aan wettelijke eisen met uw toestemming de volgende gegevens:

 • uw e-mailadres
 • datum, tijdstip en uw IP-adres bij verklaring van toestemming
 • datum, tijdstip en uw IP-adres bij bevestiging van de toestemming
 • versie van de privacyverklaring op het tijdstip van de toestemming en de inhoud van de desbetreffende verklaring
 • bron van de gegevens m.b.t. de verklaring van toestemming, bijv. „http://www.heifo.de/heifoshop/newsletter“

De voor het versturen van de newsletter vereiste gegevens worden voor dit doeleinde onverwijld geblokkeerd, zodra u zich van onze newsletter afmeldt.


IV. Gebruik van de online shop / aanmaken van een gebruikersprofiel (registratie)

U kunt artikelen bij onze online shop kopen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u zich voor het gebruik van de online shop registreert en daarmee een gebruikersprofiel aanlegt.

Wij verzamelen en gebruiken naar aanleiding van uw registratie behalve de gegevens die uw internetbrowser ons automatisch stuurt, onderstaande verplichte gegevens:

 • datum en tijdstip van de registratie
 • aanspreekvorm/geslacht
 • uw voor- en achternaam
 • uw e-mailadres
 • naam van uw bedrijf (alleen b2b-klanten)
 • uw adres (straat, huisnr., postcode, plaats, deelstaat, land)

  • uw telefoonnummer

 • een door u gekozen wachtwoord

De vermelding van uw faxnummer is altijd vrijwillig.

Na de registratie maken wij bij de aanmelding aan uw persoonlijk profiel gebruik van uw e-mailadres en uw wachtwoord voor de authenticatie. U kunt in uw gebruikersprofiel uw aanwezige persoonsgegevens inclusief de gegevens bij uw bestellingen bekijken en uw aanmeldgegevens wijzigen.

Bovendien slaan wij die persoonsgegevens op die u naar aanleiding van uw aankoop in onze online shop achterlaat en die voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor de bewerking van aanspraken op intrekking, waarborg of garantie vereist zijn:

 • datum en tijdstip van een bestelling
 • uw creditkaartgegevens (bij betaling met een creditkaart)
 • uw PayPal-betalingsgegevens (bij betaling per PayPal)
 • datum van een intrekking of ontvangst van een retourzending
 • reclamatiereden


V. Gebruik van cookies

Wij gebruiken op onze internetsite zogenaamde „cookies“. Het gaat hier om kleine tekstbestanden die door onze webserver aan uw computer worden gezonden om bepaalde gegevens (bijv. kenmerken m.b.t. de identificatie) op te slaan.

Als u anoniem van onze internetsite gebruik maakt worden met gebruikmaking van cookies statistische analyses voor het gebruik inclusief de registratie van nieuwe en terugkerende bezoekers uitgevoerd. Verder maken wij gebruik van cookies om het gebruiksniveau van de kosteloze inhoud te meten.

Als u gebruik maakt van onze online shop met gebruikmaking van uw gebruikersprofiel dan worden cookies ingezet om uw browser tijdens de duur van het bezoek inclusief het oproepen van verschillende sites te identificeren.

De weergave van onze internetsite is ook zonder het opslaan van cookies mogelijk. U kunt het opslaan van cookies in de instellingen van uw browser deactiveren of deze zodanig instellen dat hij u over het voorgenomen opslaan door een internetsite op de hoogte brengt. In dit geval beslist u zelf over het accepteren van cookies. Wilt u echter volledig gebruik maken van alle functies van onze internetsite, dan is het echter om technische redenen noodzakelijk om de tijdelijke cookies volledig toe te laten.

Bijzonderheden over de door ons gebruikte cookies vindt u ook hieronder.

VI. Gebruik van webanalyse tools

1. Google Analytics

Op onze internetsite maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (VS). Onze dienstverlener is gevestigd in een land buiten de lidstaten van de Europese Unie („derde land“). 

De verlening van de opdracht aan het bedrijf Google Inc. vindt plaats op basis van de beschikking van de Europese Commissie van 12-07-2016 volgens welke er in de VS een passend niveau van bescherming bestaat (adequaatheidsbesluit conform art. 45 AVG). 

Google Analytics maakt gebruik van zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door het gebruik van een IP-anonimisering op onze internetsite wordt een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogen. IP-masking) gewaarborgd.

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en met het internet in verband staande diensten jegens HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. 

Bovendien maken wij gebruik van de volgende Google Analytics-functies:

 • display reclame;
 • remarketing;
 • berichten over impressies in het Google Display Netwerk;
 • Google Analytics berichten over capaciteitsbepaling volgens demografische kenmerken en belangen en
 • gebruikers-ID.

U kunt Google Analytics voor display reclame deactiveren en de advertenties in het Google Display Netzwerk aanpassen door de advertentie-instellingen op het internetadres www.Google.de/settings/ads aan te passen. Door het gebruik van remarketing met Google Analytics voor online reclame zetten wij advertenties op websites van derde-aanbieders, inclusief Google. Daarbij worden door ons en derde-aanbieders, inclusief Google, cookies gebruikt. Dit behelst met name het gecombineerde gebruik van eerste aanbieder cookies (bijv. Google Analytics-cookies) en derde aanbieder cookies (bijv. DoubleClick-cookies) op basis van uw eerdere bezoeken aan onze internetsite alsmede oriëntering, optimalisatie en weergave van advertentie op deze basis.

Dit wil ook zeggen dat wij advertentie-impressies, overige toepassingen van advertentiediensten en interacties met deze advertentie-impressies en advertentiediensten aan uw oproepen van onze internetsites koppelen en daardoor invloed op hun toekomstige levering uitoefenen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van interessegerelateerde reclame van Google. De daardoor verkregen gegevens en bezoekersgegevens van derde-aanbieders (bijv. leeftijd, geslacht en interesse) worden in Google Analytics door ons verzameld en geanalyseerd. Deze worden eveneens gebruikt voor advertentie-impressies, andere toepassingen van advertentiediensten en interacties met deze advertentie-impressies en advertentiediensten. Deze gegevens worden in ieder geval niet met andere persoonsgegevens samengevoegd. De remarketing in de beschreven vorm is niet beperkt tot uw gebruik van onze internetsites met een eindapparaat maar geeft ons de mogelijkheid om via elk type apparatuur interessegerelateerde reclame weer te geven.

De functie gebruikers-ID gebruiken wij om gegevens m.b.t. het gebruikspatroon op verschillende eindapparaten (bijv. tablet, notebook, smartphone) en naar aanleiding van verschillende sessies te verzamelen en naar een gebruikers-ID te herleiden. Daardoor is het ons mogelijk om marketingactiviteiten onafhankelijk van het eindapparaat en op de behoeften toegespitst te kunnen besturen en meten. De toewijzing van de gebruikers-ID en de analyse van het gebruikspatroon vindt uitsluitend geanonimiseerd plaats.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door Google Analytics door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert.

Meer informatie m.b.t. gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlresp. op https://www.google.de/intl/de/policies/.


VII. SocialMedia-plug-ins

Wij gebruiken op onze internetsite SocialMedia-plugins. Voor de omvang van de gegevensverzameling, -verwerking en het gegevensgebruik gelden nog de volgende bepalingen:

1. Facebook Like Button

Op onze internetsite hebben wij de plug-in „Like Button“ van het webplatform Facebook geïntegreerd. Voor deze plug-in is Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, verantwoordelijk. Mogelijke vormen van de plug-in kunt u op developers.facebook.com/docs/plugins/ opvragen.

Met gebruikmaking van de „Like Button“ kunt u uw vrienden op Facebook meedelen dat u onze van de „Like-Button“ voorziene sites leuk vindt.

Wij hebben geen invloed op de manier en de omvang van de gegevensverzameling en – verwerking die Facebook met gebruikmaking van de plug-in uitvoert. Hierna informeren wij u daaromtrent:

Als u een site opvraagt waarin de Social plug-in „Like-Button“ is geïntegreerd, wordt door uw browser een verbinding met de servers van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, tot stand gebracht, los van het feit of u zelf een geregistreerde gebruiker van Facebook bent.

De omvang van de naar aanleiding van deze verbinding aan Facebook gestuurde gegevens komt overeen met de omvang die bij een rechtstreekse oproeping van www.facebook.com ontstaat.

De volgende gegevens worden verzonden en evt. door Facebook opgeslagen:

 • adres van de internetsite die u net hebt opgeroepen, dus die site die de „Like-Button“ bevat
 • uw IP-adres
 • uw browsertype
 • uw besturingssysteem
 • uw beeldschermresolutie

Aan de hand van deze gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Aan u kan interessegerelateerde internetinhoud, waaronder reclame, worden getoond. Het versturen en opslaan kan hierbij door de wereldwijd ter beschikking staande computercapaciteit ook wereldwijd plaatsvinden.

Als u een geregistreerde Facebook-gebruiker bent, dan worden deze gegevens bovendien aan uw gebruikersprofiel toegewezen. Bijzonderheden m.b.t. doel en omvang van de verzameling en verwerking van de door de „Like Button“ verstuurde gegevens en uw rechten en de door Facebook ter bescherming van uw privacy ter beschikking gestelde mogelijkheden vindt u op het internetadres: www.facebook.com/about/privacy/.

Indien de door u gebruikte browser het gebruik van uitbreidingen toestaat, is het ook mogelijk om het verzamelen en versturen van gegevens door de „Like-Button“ door passende add-ons, zogenaamde Facebook blockers (verkrijgbaar o.a. voor Opera, Firefox, Safari, Google Chrome), te beperken: 

 

E. Op welke wettelijke grondslag vindt de verwerking van uw gegevens plaats?

Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming (de Duitse wet persoonsregistratie en de Duitse Wet inzake Elektronische Media) voor het bereiken van de volgende doelstellingen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de beschikbaarstelling van de inhoud op onze internetsite voor het oproepen door de gebruiker. De verwerking vindt hierbij plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b) AVG. 

Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van de bewerking van uw m.b.v. het contactformulier meegedeelde verzoeken. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens verder ten behoeve van de afwikkeling van een met ons via onze online shop gesloten overeenkomst en voor de bewerking van aanspraken uit waarborg en garantie. De verwerking vindt hierbij plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b) AVG.

Uw aan ons gestuurde sollicitatiegegevens verwerken wij voor de uitvoering van een sollicitatieprocedure op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub b) AVG en van § 26 van de Duitse wet persoonsregistratie in de versie vanaf 25-05-2018.

Wij verwerken uw persoonsgegevens bovendien indien u ons daarvoor toestemming hebt verleend. De verwerking vindt in dit geval plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub a) AVG. Naar aanleiding van het verkrijgen van een toestemming informeren wij u over de concrete doelstelling van de voorgenomen verwerking. Een aan ons verleende toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingen die u vóór de 25ste mei 2018 hebt verleend. Over de mogelijkheid om een toestemming in te trekken informeren wij u steeds bij de verlening van een toestemming.

Ten slotte verwerken wij uw gegevens, indien wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, indien uw belangen of grondrechten die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. De verwerking vindt in dit geval plaats op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG. Bij deze verwerkingen horen het gebruik van bovengenoemde cookies, het gebruik van tools voor het analyseren van uw gebruikspatroon op onze internetsite en de integratie van SocialMedia-plug-ins.

F. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Binnen HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG ontvangen die vakafdelingen uw gegevens die deze voor de uitvoering van de overeenkomst of uitvoering van voor het voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst te nemen maatregelen nodig hebben (bijv. afdeling personeelszaken bij sollicitaties, verkoop voor aanvragen voor onze producten en diensten, logistiek en boekhouding voor de afwikkeling van bestellingen). Bovendien ontvangen die vakafdelingen uw persoonsgegevens die deze op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken, bijvoorbeeld onze marketingafdeling voor het uitvoeren van een benaderen ten behoeve van reclamedoeleinden of het weergeven van reclamespots die aan de belangen tegemoetkomen.

Indien dit noodzakelijk is geven wij gegevens, behalve aan bovengenoemde bedrijven, ook aan ons ondersteunende dienstverleners door (bijv. postbedrijven, logistieke ondernemingen, IT-dienstverleners, incassobedrijven en juridische adviseurs). 

Het doorgeven van uw gegevens aan derden buiten HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG vindt plaats aan de exploitanten van de door u gebruikte SocialMedia-kanalen, en verder indien een hiertoe wettelijke verplichting (bijv. met strafvervolging belaste instanties) bestaat.

G. Worden uw gegevens door ons aan een internationale organisatie of naar een derde land doorgegeven?

Wij hebben naar aanleiding van de verwerking van uw gegevens bovengenoemde dienstverleners erbij betrokken. Indien deze uw gegevens in een land buiten de lidstaten van de Europese Unie (“derde land”) verwerken dienen wij bij de desbetreffende dienstverlener daarop te wijzen. 

Indien wij in de toekomst nog meer of andere dienstverleners naar aanleiding van de exploitatie van deze internetsite in de arm nemen die de gegevens van de gebruikers van onze internetsite niet in een lidstaat van de Europese Unie verwerken, vindt dit alleen plaats, indien op grond van een beschikking van de Europese Commissie vaststaat, dat er in het desbetreffende derde land een passend niveau van bescherming bestaat (art. 45 AVG) of bij het ontbreken van een dergelijke beschikking passende garanties voor de bescherming van uw gegevens bestaan en u afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen ter beschikking staan (Art. 46 AVG).

H. Hoe lang worden uw gegevens door ons opgeslagen?

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de duur van het gebruik van onze internetsite. De looptijd van de gebruikte cookies bedraagt hoogstens 14 maanden. Indien uw gegevens onderworpen zijn aan belasting-,  handelsrechtelijke of andere wettelijke bewaarplichten, slaan wij deze gegevens tot aan de afloop van bovengenoemde termijnen op. Indien u ons m.b.v. de op onze internetsite ter beschikking gestelde contactformulieren sollicitatiestukken stuurt, slaan wij deze stukken op tot aan het afsluiten van de sollicitatieprocedure.

Indien wij uw gegevens ook ten behoeve van reclamedoeleinden op basis van een gerechtvaardigd belang hebben opgeslagen, wissen wij deze gegevens op het tijdstip waarop u bezwaar maakt tegen de verdere reclamedoeleinden. Dit geldt niet zolang deze gegevens onderworpen zijn aan een wettelijke bewaartermijn. In dit geval worden de gegevens echter voor een reclamedoeleinde geblokkeerd.

I. Informatie inzake gegevensbeschermingsrechten / toezichthoudende autoriteit

Elke gebruiker heeft conform art. 15 AVG recht op inzage betreffende zijn bij HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG opgeslagen gegevens en de hierop betrekking hebbende verwerkingen,  conform art. 16 AVG recht op rectificatie van zijn gegevens,  conform art. 17 AVG recht op wissing van zijn gegevens na de nakoming van de overeenkomst, indien deze niet in tegenspraak zijn met bewaarplichten,  conform art. 18 AVG recht op beperking van de verwerking,  conform art. 21 AVG recht op bezwaar alsmede  conform art. 20 AVG recht op overdraagbaarheid van gegevens. 

Indien u aan HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG toestemming hebt verleend tot het verwerken van gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijd intrekken, terwijl de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan het intrekken plaatsgevonden verwerking onverlet gelaten wordt.

Bovendien hebt u conform art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt bij vragen en inlichtingen inzake bescherming van uw persoonsgegevens en de uitoefening van bovenstaande rechten m.b.v. bovenstaande contactgegevens contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

J. Informatie over het bestaan van recht om conform art. 21 AVG bezwaar te maken

Het bestaan van recht om bezwaar te maken in bijzondere situaties

Om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6, lid 1, zin 1, sub e) aan HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG werd overgedragen. Dit geldt ook voor een op bovenstaande bepaling gebaseerde profilering. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende voor bescherming in aanmerking komende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Het bestaan van recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden met inbegrip van daarmee verband houdende voorafgaande verwerkingen (profilering)

Wij verwerken uw gegevens voor reclamedoeleinden en voeren daarvoor van te voren verwerkingen uit om onze promotieactiviteiten op uw interesses af te stemmen (profilering). Deze verwerking voor direct marketing vindt plaats op basis van een voor het merendeel gerechtvaardigd belang van HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor de profilering indien dit in verband staat met reclamedoeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing, dan worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Het bestaan van recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor op de behoefte afgestemde vormgeving van onze internetsites (aanmaak van gebruiksprofielen)

Wij verwerken uw gegevens voor op de behoefte afgestemde vormgeving van onze internetsites. Zolang u tegen deze verwerking geen bezwaar hebt gemaakt, maken wij met gebruikmaking van pseudoniemen hiervoor gebruiksprofielen aan. Wij voegen in geen geval gebruiksprofielen samen met de gegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor op de behoefte afgestemde vormgeving van onze internetsites. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens, dan worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. Het maken van bezwaar kan steeds via bovengenoemde links plaatsvinden.

Verder kunt u uw bezwaar zonder bijzondere vormvereisten sturen aan:

HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 49
D-49084 Osnabrück

Telefoon +49 (0) 541 5843-0
Telefax +49 (0) 541 5843-185
E-mail: info@heifo.de

K. Moeten gebruikers aan HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG persoonsgegevens ter beschikking stellen?

Voor het gebruik van onze internetsite is het technisch noodzakelijk dat wij de onder punt D.I.  aangegeven gegevens verzamelen en verwerken. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat om de inhoud van onze internetsite door te geven. Verder kunnen wij uw verzoeken uitsluitend bewerken, indien u ons de in de contactformulieren als noodzakelijk gemarkeerde gegevens ter beschikking stelt. Dit geldt ook voor uw sollicitaties.

Verder dient u ons de onder punt IV. genoemde gegevens ter beschikking te stellen. Anders kunnen wij uw bestellingen niet uitvoeren.


L. Wordt geautomatiseerde besluitvorming gebruikt?

De klant dient conform art. 22 AVG het recht te hebben niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – gebaseerd besluit, dat een maatregel kan behelzen — over persoonlijke hem betreffende aspecten, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft. Dergelijke geautomatiseerde besluiten worden door ons in principe niet gebruikt. Voor het geval dat wij bij wijze van uitzondering een dergelijke verwerking uitvoeren, dan brengen wij u hierover van te voren op de hoogte.

M. Aanmaak van profielen (profilering)

Wij verwerken de gegevens van de gebruikers geautomatiseerd met de bedoeling om de gebruikers van onze internetsites zoveel mogelijk afgestemd op hun interesses van onze diensten en producten op de hoogte te stellen. Hierbij houden wij rekening met het gebruikspatroon (o.a. duur van het bezoek; opgeroepen sites; zoekwoorden; internetsite waarvandaan de gebruiker op onze site terechtgekomen is).

N. Veiligheidsmaatregelen

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, tegen verlies, vernieling of toegang van onbevoegde personen. Daarbij hoort met name de versleuteling van onze website (Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.).

Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling permanent verbeterd. Verder maken wij bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens uitsluitend gebruik van medewerkers die plechtig hebben beloofd om de gegevensgeheimhouding in acht te nemen.

O. Omvang en wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor het gebruik van de door ons aangeboden internetsites. Zij geldt niet voor de internetsites van andere dienstverleners waarnaar wij uitsluitend door een link verwijzen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor verklaringen en richtlijnen van derden die niet in verband staan met onze website.

Wij behouden ons het recht voor om bovenstaande regels m.b.t. de gegevensbescherming van  tijd tot tijd in overeenstemming met toekomstige wijzigingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens aan te passen. Aanzienlijke wijzigingen worden daarbij bekendgemaakt door een duidelijk zichtbare mededeling op onze internetsites.

P. Integratie van Google Web Fonts

Deze website maakt voor de homogene presentatie van lettertypes gebruik van zogenoemde Web Fonts die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Bij het weergeven van de Web Fonts moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een homogene en attractieve weergave van onze website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f AVG.

Indien uw browser Web geen Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Informatie van de derde-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436?1001.

Nadere informatie vindt u zowel in de FAQ over Google Web Fonts op https://developers.google.com/fonts/faq als in de privacyverklaring http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Stand: 05.05.2018

© HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG • Hannoversche Straße 49 • 49084 Osnabrück • Telefon +49 (0) 541 5843-0 • Fax +49 (0) 541 5843-185 • E-Mail: info@heifo.de