Unternehmensitz in Osnabrück
 

IMPRESSUM

HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 49
49084 Osnabrück
Telefoon +49 (0) 541 5843-0
Telefax +49 (0) 541 5843-185
E-mail: info@heifo.de
Internet: www.heifo.de

Rechtbank sector Kanton waar de registers zijn ondergebracht: Rechtbank Osnabrück sector

Kanton
Registernummer: HRA 5282
BTW nr.: conform § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting DE117660290

 

Persoonlijk aansprakelijke vennoot:

HEIFO Rüterbories Beteiligungsgesellschaft mbH
Registergericht: Rechtbank Osnabrück sector Kanton
Registernummer: HRB 1387

Vertegenwoordigingsbevoegde directeurs:

Martin Rüterbories, Dipl.-Ing. (Wirtschaftsingenieur)
Björn Reckhorn, Dipl.-Volkswirt

Voor de inhoud verantwoordelijke juridische persoon conform § 55, lid 1 van het interstatelijk omroepverdrag (RStV): HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG 

 

Bildquellen:

fotolia.com: ©momius, © djama
© styleuneed - Fotolia.com
© caruso13 - Fotolia.com
© Tanja Bagusat - Fotolia.com
© davis - Fotolia.com
© Petair - Fotolia.com
© Ignatius Wooster - Fotolia.com

 

Opmerking m.b.t. de aansprakelijkheid:

De inhoud van onze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste eer en geweten opgesteld. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garanderen. Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7, lid 1 van de Duitse wet inzake elektronische media voor eigen inhoud op deze sites volgens de gewone wetgeving verantwoordelijk. Volgens § 8 tot §10 van de Duitse wet inzake de elektronische media zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om op verzonden of opgeslagen informatie van derden toe te zien en te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Verplichtingen om informatie volgens de gewone wetgeving te verwijderen of gebruik ervan te blokkeren worden hierdoor niet aangetast.

Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment dat van een concrete schending van het recht kennis is genomen. Ingeval van ontdekking van desbetreffende schendingen van het recht zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheidsbeperking voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites hebben wij geen enkele invloed. Vandaar dat wij ook niet borg staan voor de juistheid van de inhoud van de „externe links”. Voor de inhoud van de externe links zijn de desbetreffende aanbieders of exploitanten (auteurs) van de sites zelf verantwoordelijke.

De externe links werden op het tijdstip van het plaatsen van de links gecontroleerd op eventuele inbreuken op het recht en waren op het desbetreffende tijdstip vrij van wederrechtelijke inhoud. Voortdurende controle van de inhoud van de externe links is zonder concrete aanknopingspunten voor een schending van het recht niet mogelijk. Bij directe of indirecte verlinkingen naar de websites van derden die buiten het gebied liggen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zou een aansprakelijkheid uitsluitend van kracht worden, wanneer wij kennis hebben van de inhoud en het voor ons technisch mogelijk zou zijn en redelijkerwijs van ons verwacht zou kunnen worden dat wij het gebruik van inhoud die in strijd met de wet zou zijn, verhinderen.

Indien wij schendingen van het recht ontdekken, zullen de externe links door ons onverwijld worden verwijderd.

Auteursrecht

De op onze website gepubliceerde inhoud en producten zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht [Urheberrecht] (http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/UrhG.pdf). Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en/of elk ander gebruik van de intellectuele eigendomsrechten vanuit het ideële en materiële gezichtspunt van de auteur buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. samensteller in de zin van de Duitse auteurswet [Urhebergesetz] (http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/UrhG.pdf) nodig. Downloads en kopieën van deze site zijn uitsluitend toegestaan voor particulier en niet voor commercieel gebruik. Indien de inhoud op onze website niet door ons is opgemaakt, dienen de auteursrechten van derden in acht te worden genomen. De inhoud van derden wordt als zodanig kenbaar gemaakt. Indien u desondanks een schending van het auteursrecht opmerkt, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te brengen. Ingeval van ontdekking van schendingen van het recht zullen wij een dergelijke inhoud per omgaande verwijderen.

Stand 24 mei 2018


© HEIFO Rüterbories GmbH & Co. KG • Hannoversche Straße 49 • 49084 Osnabrück • Telefon +49 (0) 541 5843-0 • Fax +49 (0) 541 5843-185 • E-Mail: info@heifo.de